Skriftstyret

Skriftstyret har det redaksjonelle andsvaret for tidsskriftet. Ta kontakt om du vil skriva for oss!

For tida sitt desse folka i skriftstyret.

  • Runar Bjørkvik Mæland
  • Geir Egil Eiksund
  • Eirik Tengesdal
  • Marta Valentinsen

Om du er interessert i å vera med å laga Mål og Makt, ta kontakt. Me treng skriftstyremedlemmar, grafisk kompetente folk og sist, men ikkje minst, korrekturlesarar.